Řezání plazmou

Řezání plazmou veškerých vodivých materiálů je možné díky vysokým teplotám, kterých je plazma schopná dosáhnout. Omezeně lze dokonce plazmovým řezáním dělit i materiály nevodivé. V závislosti na fyzikálních vlastnostech materiálu lze v případě plazmového řezání hovořit o dělení plechů o maximální tloušťce až 250 mm, nicméně v praxi se tloušťky řezaného materiálu běžně pohybují okolo 25 mm. Rychlosti řezání plazmou u tenčích plechů jsou pak okolo 10 – 12 m.min-1.

více informací o plazmovém řezání

Řezání kyslíko-acetylenovým plamenem

Řezání kyslíkem je realizováno jak pomocí ručních hořáků, tak hořáků ovládaných CNC systémem. Často bývá kyslíkové řezání spojené na jednom stroji s řezáním plazmovým, čímž je pokryto jak celé spektrum tlouštěk materiálů, tak i typů materiálů, jako takových. Kyslíkové řezání je vhodné hlavně pro řezání nelegované oceli a to především na řezání středních a velkých tlouštěk plechů. Z principu řezání kyslíkem lze říct, že kyslík nemá, co se tloušťky plechu týká, žádné omezení (je zdokumentováno řezání materiálu silného 2 000 mm), prakticky se však používá, za zachování kvalitního řezu, do tloušťky cca 300 mm. Naproti tomu u tenčích plechů je řez oproti plazmě, nebo laseru podstatně pomalejší, nekvalitní, případně nemožný.

více informací o řezání kyslíko-acetylenovým plamenem
Řezání plazmouParametr
Šířka zakládaného plechu:Max. 2500 mm
Délka zakládaného plechu:Neomezená
Pracovní šířka stroje:Max. 2650 mm
Pracovní délka stroje:Max. 6000 mm
Rychlost přesunu:Max. 35,4 m/min
Přesnost pozicování:0,2 mm
Maximální tloušťka řezaného plechu:200mm
TOP